Ripoff Report Needs Your Help!
X  |  CLOSE
Report: #1166757

Complaint Review: Jan Kåre Christensen - Oslo Select State/Province

  • Submitted:
  • Updated:
  • Reported By: Jan H. — Norge
  • Author Not Confirmed What's this?
  • Why?
  • Jan Kåre Christensen Krokstiveien 2 C Oslo, Select State/Province Norway

Jan Kåre Christensen Smyrna Menighet Utpressing, svindel Oslo Norway

Show customers why they should trust your business over your competitors...

Is this
Report about YOU
listed on other sites?
Those sites steal
Ripoff Report's
content.
We can get those
removed for you!
Find out more here.
How to fix
Ripoff Report
If your business is
willing to make a
commitment to
customer satisfaction
Click here now..

 Jan Kåre Christensen, Krokstiveien 2 C, 0672 Oslo svindler og presser folk for penger.

 Jan Kåre Christensen driver utpressing av norske menighets og kirke ledere gjennom sin blogg http://blog.janchristensen.net.

 Han etterforsker først sine ofre for å se om de har svakheter som f.eks barn utenfor ekteskap og om de er skilt og gift igjen. Når han finner deres svakheter kontakter han sine ofre og ber om mellom tusenvis av kroner fra dem for ikke å henge dem ut på denne bloggen. De som ikke betaler blir hengt ut og grovt sjikanert. Mange har valgt å betale Jan Kåre for å slippe denne type sjikane av seg selv og familie.

 Jan Kåre bruker Smyrna Menighet som sitt alibi. En menighet som han selv sa til meg teller rundt 25 medlemmer. Han ble veldig unnvikende da jeg ba om å få bli med der. Jeg vet nå at Smyrna Menighet ikke har noen andre medlemmer enn Jan Kåre og hans kone Berit Nyland Christensen.

  Jan Kåre har en pågående innsamlingsaksjon fra http://janchristensen.net for en bibel oversettelse han lovde meg at skulle være ferdig den 1. Januar i år. Det finnes ingen gode norske bibeloversettelser og jeg tok derfor kontakt med Jan Kåre for å få vite mer om dette prosjektet. Etter noen meldinger og telefonsamtaler frem og tilbake endte jeg opp i hans stue der hans kone vartet opp med kaffe, kaker og lovsang. Jan Kåre snakket lenge om dette prosjektet og om andre prosjekter Smyrna Menighet var i gang med. Det ble til at jeg ga 150 000 kroner til bibeloversettelsen og 100 000 kroner til Smyrna Menighet. Alt dette kontant på labben etter at Jan Kåre insisterte på dette. Jeg stolte på han som en sann kristen broder.

 Etterhvert ble det helt stille rundt de Smyrna Menighet prosjektene. Hver gang jeg ringte Jan Kåre og spurte om hans prosjekter leste han meg noen bibelvers. Deretter avsluttet han alltid samtalene.

 Jeg fikk også stadig vekk meldinger fra Jan Kåre der han ba meg om enda mer penger.

 Jeg ble for alvor veldig betenkt da Jan Kåre etter terroristangrepene i Oslo og på Utøya uttrykte sin støtte til terroristen Anders Behring Breivik i sin blogg. Da jeg ringte han og ba om en forklaring fortalte han meg at det var tragisk at Anders Behring Breivik ikke hadde drept Gro Harlem Brundtland og alle de ungdommene som var på Utøya der den dagen. Den samtalen forferdet meg og jeg begynte noen undersøkelser rundt Jan Kåre. Det var da jeg ble fortalt av flere menighets ledere at de hadde betalt tusenvis av kroner til Jan Kåre for å slippe hans sjikane av dem og deres barn. Jeg forsto etterhvert at alle foraktet Jan Kåre og at jeg hadde blitt lurt av han. Da jeg konfronterte Jan Kåre med dette fortalte han meg at kollegaer av han i Unibuss (der han jobber) ville drepe meg hvis jeg gikk til politiet med dette.

 Han fortalte meg også av at han og kona Berit Nyland Christensen hadde svindlet og fremdeles svindler sine arbeidsgivere (henholdsvis) Unibuss og Oslo Kommune, tidligere arbeidsgivere, NAV og andre uten at politiet eller andre noensinne hadde oppdaget dette. Han var bestevenner med politiet sa han. Jeg har derfor aldri politi anmeldt Jan Kåre.

Jeg innser at jeg har dummet meg helt ut. De eneste resultater jeg har sett av mine penger er hans hus, blogg, bilder fra hans luksuseferier og hans sjikane av alt og alle. Jeg håper at denne advarselen vil forhindre at andre blir lurt slik jeg ble lurt av Jan Kåre Christensen.

 

Jeg innser at jeg har dummet meg helt ut. De eneste resultater jeg har sett av mine penger er hans hus, blogg, bilder fra hans luksuseferier og hans sjikane av alt og alle. Jeg håper at denne advarselen vil forhindre at andre blir lurt slik jeg ble lurt av Jan Kåre Christensen. 

 

  Jan Kåre Christensen, Krokstiveien 2 C, 0672 Oslo scams and pushing people for money.

Jan Kåre Christensen extortionists of the Norwegian church and church leaders through his blog http://blog.janchristensen.net.


He investigates its first victims to see if they have weaknesses such as illegitimate children and whether they are divorced and married again. When he finds their weaknesses he contacts his victims and requesting the thousands of dollars from them not to hang them on this blog. Those who do not pay will be hung out and grossly insulted. Many have chosen to pay Jan Kåre to drop this kind of harassment of himself and family.

Jan Kåre user Smyrna Church as his alibi. A church that he said to me, counts about 25 members. He was very evasive when I asked to join there. I now know that Smyrna Church has no other members than Jan Kåre and his wife Berit Nyland Christensen.

 Jan Kåre has an ongoing fundraising from http://janchristensen.net for a Bible translation he promised me that should be completed on 1 January this year. There are no good Norwegian translations and I took so contact Jan Kåre to learn more about this project. After a few messages and phone calls back and forth, I ended up in his living room where his wife denied him with coffee, cakes and worship. Jan Kåre spoke at length about this project and about other projects Smyrna church was started. That was why I gave 150,000 million to Bible translation and 100 000 Smyrna Church. All this cash in the lab after Jan Kåre insisted on this. I trusted him as a Christian brother.

 

 

This report was posted on Ripoff Report on 08/01/2014 03:13 PM and is a permanent record located here: https://www.ripoffreport.com/reports/jan-kre-christensen/oslo-select-stateprovince-0672/jan-kre-christensen-smyrna-menighet-utpressing-svindel-oslo-norway-1166757. The posting time indicated is Arizona local time. Arizona does not observe daylight savings so the post time may be Mountain or Pacific depending on the time of year. Ripoff Report has an exclusive license to this report. It may not be copied without the written permission of Ripoff Report. READ: Foreign websites steal our content

Search for additional reports

If you would like to see more Rip-off Reports on this company/individual, search here:

Report & Rebuttal
Respond to this report!
What's this?
Also a victim?
What's this?
Repair Your Reputation!
What's this?
Featured Reports

Advertisers above have met our
strict standards for business conduct.

X
What do hackers,
questionable attorneys and
fake court orders have in common?
...Dishonest Reputation Management Investigates Reputation Repair
Free speech rights compromised

WATCH News
Segment Now